Общи разпоредби

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Общите Условия (наричани „Условия“) за достъп до уебсайта https://internationaldanceopenbulgaria.com/ (наричан „Сайт“) и за използването му. Ако не приемате Общите условия за ползване (наричани „Условия“) посочени тук, няма възможност да използвате Сайта! Използването на Сайта и предоставяните услуги ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.
INTERNATIONAL DANCE OPEN BULGARIA наричан накратко от тук и по-надолу, представляван от ( ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ДЕЪНС ОУПЪН 33 ЕООД ) си запазва правото да променя по всяко време и без предварително уведомление настоящите Условия, както намери за добре.

Авторски права

Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали – e собственост на INTERNATIONAL DANCE OPEN BULGARIA и/или на неговите партньори и клиенти и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие INTERNATIONAL DANCE OPEN BULGARIA и/или на неговите партньори или клиенти.

Предоставяни услуги

Сайтът предлага на Потребителя информация за INTERNATIONAL DANCE OPEN BULGARIA и възможност за регистрация в танцови фестивали и състезания на местно ниво.

Политика за поверителност

Лични данни

INTERNATIONAL DANCE OPEN BULGARIA може да обработва данни отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми.

INTERNATIONAL DANCE OPEN BULGARIA е представител на международната танцова организация INTERNATIONAL DANCE OPEN. Ние не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в предвиденитe в закона случаи.

Право на достъп

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им. Такъв достъп можете да осъществите чрез изпращане на заявка до internationaldanceopenbulgaria@abv.bg или internationaldanceopenbulgaria@gmail.com.

Право на коригиране

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Право на изтриване

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Можете да поискате изтриване на данни чрез изпращане на заявка до internationaldanceopenbulgaria@abv.bg или internationaldanceopenbulgaria@gmail.com.

Бисквитки

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за нормалното функциониране на Сайта.

Приложимо право

Използването на Сайта, както и тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, се урежда в съответствие с приложимите български закони.